Nyheter

Kammarkollegiet positiv till betänkande om digital förvaltning

Kammarkollegiet ställer sig positiv bakom betänkandet digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) förslag till förordning för den myndighet som får uppdraget att stärka digitaliseringen av offentlig sektor. Men Kammarkollegiet anser att de konkreta uppgifterna som beskrivs inte är tillräckliga och att mer måste till för att den som ges uppdraget ska lyckas. 

Sveriges äldsta myndighet nominerad att bli den modernaste

Kammarkollegiet är en av åtta myndigheter som blivit nominerade till tävlingen "Sveriges modernaste myndighet".

Arvsfonden.se fick hedersutmärkelse på Web Service Awards

Arvsfonden.se fick ta emot hedersutmärkelsen "Bästa förbättrare" i kategorin "samhällskommunikation"