Nyheter

Ökad insyn i partiers finansiering

Den 7 februari beslutade Riksdagen att anta propositionen Ökad insyn i partiers finansiering. Det nya regelverket innebär att fler ska lämna sina intäktsredovisningar samt att anonyma bidrag förbjuds.  

Reviderade försäkringsvillkor

Från och med den 1 januari 2018 har villkoren för fyra studentförsäkringar reviderats liksom villkoren för Statens grupp- och individförsäkring. Den sistnämnda försäkringen har dessutom fått ett nytt namn: Försäkring för utländska besökare.

Nya räntevillkor på saldon upp till 75 000 kronor

Det nya ramavtalet för betaltjänster innebär att ränteberäkningen ska beräknas på reporäntan från och med 1 april. I dagsläget är reporäntan minus en halv procent.  

Välkommet klargörande i miljömål

Kammarkollegiet har drivit målet om att Jämtkrafts tillstånd för Långforsen kraftverk ska återkallas och överklagat Mark- och miljööverdomstolens dom om att ge Jämtkraft tillstånd att driva kraftverket vidare. Högsta Domstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd innebär att Mark- och miljööverdomstolens dom står fast. För Kammarkollegiets del är det positivt med ett klarläggande.

Kammarkollegiet vill rädda miljön och kräver mer av Fortum

Fortums utbyggnad av vattenkraften hotar urskogen Båtforsen och fisken dör i kraftverkets turbiner. Kammarkollegiet slår nu vakt om utbyggnadsförbudet och överklagar Mark- och miljödomstolens dom. Fortum tar inte tillräckligt ansvar för att skydda den unika miljön.

Pressmeddelande Kammarkollegiet vill rädda miljön och kräver mer av Fortum