Nyheter

Reviderade försäkringsvillkor för utlandsstationerade

Från den 1 september gäller nya reviderade försäkringsvillkor för utlandsstationerad personal vid statliga myndigheter med den så kallade URA-försäkringen. 

 

Statlig ersättning till tvångssteriliserade

Idag beslutade Riksdagen att anta propositionen ”Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall”. Ersättning lämnas med ett schablonbelopp på 225 000 kronor. Alla som beviljas ersättning får samma belopp.

Fjällnära skog, frågor och svar

Flera markägare har stämt staten på ersättning när de nekats avverka fjällnära skog.  Staten företräds i domstolsprocesserna av Kammarkollegiet.

Resultatet från tolkprovet kommer i mitten av juli

Du som gjorde den skriftliga delen av auktorisationsprovet för tolkar den 11 maj  2018 kommer att få resultatet senast i mitten av juli.

Ökad insyn i partiers finansiering

Den 7 februari beslutade Riksdagen att anta propositionen Ökad insyn i partiers finansiering. Det nya regelverket innebär att fler ska lämna sina intäktsredovisningar samt att anonyma bidrag förbjuds.