Nyheter

Resultat från tolk- och översättarprov

Du som gjorde den skriftliga delen av auktorisationsprovet för tolkar i september 2018 kommer att få resultatet senast i mitten av november. Du som gjorde auktorisationsprovet för översättare i september 2018 kommer att få resultatet senast i mitten av december.

Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Från den 1 oktober 2018 kan organisationer i civilsamhället, som arbetar för mänskliga rättigheter och demokrati, beviljas statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder. Statsbidraget kan beviljas om organisationens verksamhet påverkas av rädsla för våld, hot eller trakasserier på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller annan liknande omständighet.

Reviderade försäkringsvillkor för utlandsstationerade

Från den 1 september gäller nya reviderade försäkringsvillkor för utlandsstationerad personal vid statliga myndigheter med den så kallade URA-försäkringen. 

 

Statlig ersättning till tvångssteriliserade

Idag beslutade Riksdagen att anta propositionen ”Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall”. Ersättning lämnas med ett schablonbelopp på 225 000 kronor. Alla som beviljas ersättning får samma belopp.

Fjällnära skog, frågor och svar

Flera markägare har stämt staten på ersättning när de nekats avverka fjällnära skog.  Staten företräds i domstolsprocesserna av Kammarkollegiet.