Nyheter

Oktober 2018

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer oktober 2018

Avkastningen under året har varit tudelad för olika finansiella delmarknader samtidigt som volatiliteten varit förhållandevis låg, trots geopolitisk oro. Efter alla räntehöjningar har ”cash” blivit ett riktigt tillgångsslag i USA som i nuläget kan erbjuda konkurrensmässig avkastning. Det är inte fallet i till exempel Sverige.

September 2018

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer september 2018

I det här nyhetsbrevet drar vi slutsatser om den ekonomiska information som presenterats under  sommaren. Vilka konsekvenser får prisförändringarna på de finansiella marknaderna och hur påverkar den politiska händelseutvecklingen ekonomin?

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2018

Värderingarna på riskfyllda tillgångar är fortsatt väldigt hög, men vi ser en viss begynnande oro. Den är framförallt hänförlig till Trumps tonläge i handelsförbindelserna och den politiska och statsfinansiella situationen i Italien.

Juli 2018

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer juli 2018

Månadens marknadskommentar konstaterar bland annat att vi befinner oss i en global mycket stark tillväxtfas som dessutom är synkroniserad i världens länder. Det är endast ett fåtal länder som har negativ tillväxt för närvarande vilket är mycket ovanligt. Till det ska läggas att tillväxtcykeln historiskt sett, är mycket lång.

Kapitalförvaltningens verksamhetsberättelse 2017

Placeringar för en rättvis och hållbar utveckling

Världen står inför många utmaningar som oundvikligen påverkar våra finansiella marknader. Demokratin är ifrågasatt. Vi kapitalförvaltare måste därför ta ett särskilt ansvar och investera andras pengar i bolag som inte bidrar till miljöförstöring, fattigdom, barnarbete, våld och minskad demokrati. Vi måste styra pengar mot en hållbar framtid.