Nyheter

Marknadskommentarer för december 2018

Hur stressade är finansiella marknader?

Den här månaden kommer vi att diskutera den volatilitet och därmed den osäkerhet som råder på de finansiella marknaderna.

Aktieindexkonsortiet utland (AKU) stängd för handel

I aktieindexkonsortiet utland kan inte under perioden den 8 december 2018 till den 16 december 2018 några affärer registreras och inte heller kommer några marknadsvärderingar att göras för dessa dagar. Aktieindexkonsortiet utland är därför stängd för handel under dessa dagar.
 

Marknadskommentarer för november 2018

Är den svaga oktobermånaden början på något nytt?

Vi har i tidigare artiklar varnat för svagare utveckling för riskfyllda placeringar som aktier. Generellt sett föll världens börser med dryga sju procent under oktober och därmed utraderades årets uppgång. Den svagare börsutvecklingen den här månaden har att göra med stigande räntor.

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q3 2018

Centralbanker sätter nya spelregler

Avkastningen under året har varit tudelad för olika finansiella delmarknader samtidigt som volatiliteten varit förhållandevis låg, trots geopolitisk oro. Efter alla räntehöjningar har ”cash” blivit ett riktigt tillgångsslag i USA som i nuläget kanerbjuda konkurrensmässig avkastning. Det är inte fallet i till exempel Sverige.

Marknadskommentarer för oktober 2018

Centralbanker sätter nya spelregler

Avkastningen under året har varit tudelad för olika finansiella delmarknader samtidigt som volatiliteten varit förhållandevis låg, trots geopolitisk oro. Efter alla räntehöjningar har ”cash” blivit ett riktigt tillgångsslag i USA som i nuläget kan erbjuda konkurrensmässig avkastning. Det är inte fallet i till exempel Sverige.