Nyheter

Kapitalförvaltningens marknadskommentar februari 2019

Vilket ekonomiskt scenario prissätter marknaden?

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q4 2018

Fortsatt låga räntor

Den negativa börsutvecklingen under sista kvartalet indikerar att marknaden tror på avmattning efter en lång period av stark tillväxt. Volatiliteten steg och dagliga rörelser på +/- 2 procent var inte ovanligt. Räntor som successivt steg under året, föll tillbaka igen under december i takt med att börserna föll i värde. Vi har således fått en mindre övervärderad börs och fortsatt låga räntor.

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q4 2018

Fortsatt låga räntor

Den negativa börsutvecklingen under sista kvartalet indikerar att marknaden tror på avmattning efter en lång period av stark tillväxt. Volatiliteten steg och dagliga rörelser på +/- 2 procent var inte ovanligt. Räntor som successivt steg under året, föll tillbaka igen under december i takt med att börserna
föll i värde. Vi har således fått en mindre övervärderad börs och fortsatt låga räntor.

Marknadskommentarer från Kapitalförvaltningen januari 2019

Svagare ekonomisk utveckling men bättre börs?

Mycket talar för att världsekonomin - liksom den svenska – går mot sämre tider. Däremot tror vi inte på något recessionsscenario..

Marknadskommentarer för december 2018

Hur stressade är finansiella marknader?

Den här månaden kommer vi att diskutera den volatilitet och därmed den osäkerhet som råder på de finansiella marknaderna.