Kammarkollegiet - en myndighet utöver det vanliga

Kammarkollegiet är en expertmyndighet med över 35 uppdrag från regeringen. Vi fungerar som bank, försäkringsbolag, inköpscentral och juridikbyrå för statsförvaltningen. Även Allmänna arvsfonden finns hos oss.

Bland våra uppdrag kan vi till exempel nämna att vi:
  • Representerar Allmänna arvsfonden och avvecklar dödsbon där fonden är arvinge, förvaltar fondens medel och föreslår vilka projekt som ska få Arvsfondens stöd.
  • Effektiviserar den offentliga förvaltningen genom att ingå ramavtal.
  • Auktoriserar tolkar.
  • För allmänhetens talan i miljöprocesser.
  • Fastställer resegarantier och försäkrar hela den statliga verksamheten.
  • Försäkrar studenter.
  • I fjol förvaltade drygt 170 miljarder åt mer än 400 kunder.

Trots uppdragens innehållsmässiga variation har de gemensamt att det krävs både bredd och spetskompetens för att utföra dem. 

Organisation

Organisation

Kammarkollegiet är en enrådsmyndighet. I ledningsgruppen ingår funktions- och avdelningschefer.

Remissvar

Remissvar

Här hittar du våra senaste svar på remisser.

Kammarkollegiets författningar

Kammarkollegiets författningar

Här hittar du Kammarkollegiets författningssamling, KAMFS, som innehåller de föreskrifter som kollegiet har beslutat och som ska kungöras enligt lagen om kungörande av lagar och andra författningar.