Om Kammarkollegiet

Kammarkollegiet förvaltade i fjol drygt 170 miljarder åt mer än 400 kunder. Vi representerar Allmänna arvsfonden och avvecklar dödsbon där fonden är arvinge, förvaltar fondens medel och föreslår vilka projekt som ska få Arvsfondens stöd.

Kammarkollegiet effektiviserar den offentliga förvaltningen genom att ingå ramavtal, vi auktoriserar tolkar och för allmänhetens talan i miljöprocesser. Kammarkollegiet fastställer resegarantier och försäkrar hela den statliga verksamheten i Sverige. Även studenter är försäkrade via oss. Detta för att nämna några av våra 35 olika uppdrag vi har från regeringen.

Organisation

Organisation

Kammarkollegiet är en enrådsmyndighet. I ledningsgruppen ingår funktions- och avdelningschefer.

Karriär

Karriär

På Kammarkollegiet finns många spännande jobb för dig som vill verka inom statsförvaltningen.

Rikets regalier

Rikets regalier

Kammarkollegiet har till uppgift att förvara och vårda rikets regalier och dyrbarheter.

Remissvar

Remissvar

Här hittar du våra senaste svar på remisser.

Kammarkollegiets författningar

Kammarkollegiets författningar

Här hittar du Kammarkollegiets författningssamling, KAMFS, som innehåller de föreskrifter som kollegiet har beslutat och som ska kungöras enligt lagen om kungörande av lagar och andra författningar.