Författningar

Kammarkollegiets författningssamling, KAMFS, innehåller de föreskrifter som kollegiet har beslutat och som ska kungöras enligt lagen om kungörande av lagar och andra författningar.

Kammarkollegiets författningssamling utnyttjas även av Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) och Trafikanalys (Trafa) för föreskrifter och allmänna råd som dessa myndigheter beslutar om. Författningssamlingen har också utnyttjats av Statens institut för kommunikationsanalys (Sika). Den myndigheten lades ned den 1 april 2010.

Hitta rätt föreskrift

Kammarkollegiets föreskrifter är sorterade i årtalsordning med det senaste året överst.

Föreskrifter beslutade av FMI publiceras på inspektionens webbsida. För föreskrifter beslutade av Trafa och av Sika hänvisas till Trafas webbsida.

Documents

Dokument och blanketter
Namn
Förteckning gällande författningar 2017-01-01 (PDF, 232 KB)
KAMFS 2016:4 Kammarkollegiets tolkföreskrifter 2017 (PDF, 241 KB)
KAMFS 2004:1 Kammarkollegiets tolkföreskrifter (PDF, 18.05 KB) (PDF, 184 KB)
KAMFS 2016:5 Kammarkollegiets translatorsföreskrifter 2017 (PDF, 239 KB)
KAMFS 1994:2 Kammarkollegiets translatorsföreskrifter (PDF 17.8 KB) (PDF, 182 KB)
KAMFS 2016:6 Ändring i föreskrifterna om register över utbildade tolkar (PDF, 129 KB)
KAMFS 2015:5 Kammarkollegiets föreskrifter om register över utbildade tolkar (PDF, 136 KB)
KAMFS 2016:3 Ersättningsbelopp för gravsättning 2017-2021 (PDF, 124 KB)
KAMFS 2016:2 Kammarkollegiets föreskrifter om avgiftssats för begravningsavgift för 2017 (PDF, 130 KB)
KAMFS 2015:4 Kammarkollegiets föreskrifter om avgiftssatser för begravningsavgift (PDF, 227 KB)
KAMFS 2015:2 Föreskrifter om begravningsclearing 2016 (PDF, 164 KB)
KAMFS 2014:3 Kammarkollegiets föreskrifter om avgiftssatser för begravningsavgift (PDF, 239.48 KB) (PDF, 245 KB)
KAMFS 2014:2 Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid begravningsclearing (PDF 163.33 KB) (PDF, 167 KB)
KAMFS 2013:7 Kammarkollegiets föreskrifter om avgiftssatser för begravningsavgift (PDF, 118.41 KB) (PDF, 121 KB)
KAMFS 2013:6 Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid begravningsclearing 2014 (PDF, 1.56 MB) (PDF, 163 KB)
KAMFS 2012:6 Kammarkollegiets föreskrifter om avgiftssatser för begravningsavgift 2013 (PDF, 241.5 KB) (PDF, 247 KB)
KAMFS 2012:5 Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid begravningsclearing 2013 (PDF, 173.55 KB) (PDF, 177 KB)
KAMFS 2011:6 Kammarkollegiets föreskrifter om avgiftssatser för begravningsavgift 2012 (PDF, 248.83 KB) (PDF, 254 KB)
KAMFS 2011:1 Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid begravningsclearing 2012 (PDF, 151 KB)
KAMFS 2010:2 Kammarkollegiets föreskrifter om avgiftssatser för begravningsavgift 2011 (PDF, 265 KB)
KAMFS 2010:1 Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid begravningsclearing 2011 (PDF, 89.15 KB) (PDF, 912 KB)
KAMFS 2009:4 Kammarkollegiets föreskrifter om avgiftssatser för begravningsavgift 2010 (PDF, 215.53 KB) (PDF, 220 KB)
KAMFS 2009:3 Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid begravningsclearing år 2010 (PDF, 136.5 KB) (PDF, 139 KB)
KAMFS 2009:1 Statens institut för kommunikationsanalys föreskrifter om uppgifter till statistik (PDF, 631 KB)
KAMFS 2008:11 Kammarkollegiets föreskrifter om avgiftssatser för begravningsavgift 2009 (PDF, 305.19 KB) (PDF, 312 KB)
KAMFS 2008:7 Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid begravningsclearing år 2009 (PDF, 27 KB) (PDF, 275 KB)
KAMFS 2007:3 Kammarkollegiets föreskrifter om avgiftssatser för begravningsavgift 2008 (PDF, 100 KB) (PDF, 102 KB)
KAMFS 2007:2 Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid begravningsclearing år 2008 (PDF, 48.61 KB) (PDF, 497 KB)
KAMFS 2006:3 Kammarkollegiets föreskrifter om avgiftssatser för begravningsavgift 2007 (PDF, 94.08) (PDF, 963 KB)
KAMFS 2006:2 Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid begravningsclearing år 2007 (PDF, 916 KB)
KAMFS 2006:1 Kammarkollegiets föreskrifter om hantering av statliga fordringar (PDF, 18.83 KB) (PDF, 192 KB)
KAMFS 2005:2 Kammarkollegiets föreskrifter om avgiftssatser för begravningsavgift 2006 (PDF, 157 KB) (PDF, 160 KB)
KAMFS 2005:1 Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid begravningsclearing år 2006 (PDF, 88.16 KB) (PDF, 902 KB)
KAMFS 2004:5 Kammarkollegiets föreskrifter om avgiftssatser för begravningsavgift 2005 (PDF, 159.28 KB) (PDF, 163 KB)
KAMFS 2004:3 Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid begravningsclearing år 2005 (PDF, 19.64 KB) (PDF, 201 KB)
KAMFS 2003:4 Kammarkollegiets föreskrifter om avgiftssatser för begravningsavgift 2004 (PDF, 57.66 KB) (PDF, 590 KB)
KAMFS 2004:2 Kammarkollegiets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (PDF, 13.15 KB) (PDF, 134 KB)
KAMFS 2003:2 Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid begravningsclearing år 2004 (PDF, 17.38 KB) (PDF, 178 KB)
KAMFS 2002:2 Kammarkollegiets föreskrifter om avgiftssatser för begravningsavgift 2003 (PDF, 17.49 KB) (PDF, 590 KB)
KAMFS 2002:1 Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid begravningsclearing år 2003 (PDF, 17.49 KB) (PDF, 179 KB)
KAMFS 2001:9 Kammarkollegiets föreskrifter om avgiftssatser för begravningsavgift 2002 (PDF, 56.52 KB) (PDF, 578 KB)
KAMFS 2001:2 Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid begravningsclearing år 2002 (PDF, 17.38 KB) (PDF, 177 KB)
KAMFS 2001:1 Kammarkollegiets föreskrifter om avgift vid registrering av trossamfund (PDF, 17.99 KB) (PDF, 184 KB)
KAMFS 2000:3 Kammarkollegiets föreskrifter om avgiftsatser för begravningsavgift 2001 (PDF, 62.72 KB) (PDF, 642 KB)
08 mars 2017