Kammarkollegiets författningssamling

Riksdag och regering har gett vissa statliga myndigheter rätt att besluta om föreskrifter inom sitt verksamhetsområde. En föreskrift innehåller detaljerade regler inom vissa sakområden.

Kammarkollegiets författningssamling (KAMFS) innehåller de föreskrifter som myndigheten har beslutat om. En del myndigheter har ingen egen författningssamling utan ger ut sina föreskrifter i en annan myndighets serie. Detta gäller Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) och Trafikanalys (Trafa), vars föreskrifter och allmänna råd ges ut av Kammarkollegiet. Författningssamlingen har också använts av Statens institut för kommunikationsanalys (Sika). Den myndigheten lades ned den 1 april 2010. Föreskrifter beslutade av FMI publiceras på Fastighetsinspektionens webbplats. För föreskrifter beslutade av Trafa och av Sika hänvisas till Trafas webbplats.

Förteckning över Kammarkollegiets författningssamlingar (KAMFS) 

Förteckning gällande författningar 2018-01-01 (PDF)
Förteckning gällande författningar 2017-01-01 (PDF)

Föreskrifter tolkar 

Ändring i föreskrifterna (KAMFS 2015:5) om register över utbildade tolkar; (KAMFS 2018:1)

Tolkföreskrifter 2017 (KAMFS 2016:4)
Tolkföreskrifter 2004 (KAMFS 2004:1)

Ändring i föreskrifterna om register över utbildade tolkar 2016 (KAMFS 2016:6)
Föreskrifter om register över utbildade tolkar (KAMFS 2015:5)

Föreskrifter translatorer

Translatorsföreskrifter 2017 (KAMFS 2016:5)
Translatorföreskrifter 1994 (KAMFS 1994:2)

Föreskrift om ersättningsbelopp för gravsättning

Ersättningsbelopp för gravsättning 2017-2021 (KAMFS 2016:3)

Föreskrift om avgift vid registrering av trossamfund

Avgift vid registrering av trossamfund (KAMFS 2001:1)

Föreskrifter avgiftssats för begravningsavgift 

Föreskrifter taxa vid begravningsclearing

Begravningsclearing 2016 (KAMFS 2015:2)
Begravningsclearing 2015 (KAMFS 2014:2)
Begravningsclearing 2014 (KAMFS 2013:6)
Begravningsclearing 2013 (KAMFS 2012:5)
Begravningsclearing 2012 (KAMFS 2011:1)
Begravningsclearing 2011 (KAMFS 2010:1)
Begravningsclearing 2010 (KAMFS 2009:3)
Begravningsclearing 2009 (KAMFS 2008:7)

Föreskrifter om hantering av statliga fordringar

Hantering av statliga fordringar (KAMFS 2006:1)

Föreskrifter om uppgifter till statistik

Statens institut för kommunikationsanalys föreskrifter om uppgifter till statistik (KAMFS 2009:1)

Äldre föreskrifter

Kammarkollegiets författningssamling (äldre föreskrifter)

10 december 2018