Författning, lag, förordning och föreskrift

Kammarkollegiet beslutar om föreskrifter som ligger inom vårt ansvarsområde, bland annat avgiftssatser för begravningsavgift och föreskrifter för tolkar och translatorer (översättare). Föreskrifterna samlas i en författning, Kammarkollegiets författningssamling (KAMFS).

Skillnad mellan författning, lag, förordning och föreskrift

  • Författning är ett samlingsnamn på lag, förordning och föreskrift.
  • Lag är regler som får konsekvenser för enskilda medborgare och företag. Riksdagen fattar beslut om alla lagar.
  • Förordning är regler utan konsekvenser för enskilda medborgare och företag. Regeringen kan besluta om en förordning.
  • Föreskrift är detaljregler inom vissa sakområden som myndigheter kan besluta. Myndigheter utfärdar då en föreskrift.
Sidan senast uppdaterad: 2019-03-19