Anna Bünger

Anna Bünger

Chef Utveckling och digitalisering

anna.bunger@kammarkollegiet.se

Exempel (följ formatering) :

Anna-Lena Marieberg

Chefsjurist

annalena.marieberg@kammarkollegiet.se

08-700 08 00

$userProps.displayName

$userProps.title

$userProps.mail

$userProps.telephoneNumber