Anna Clara Törnvall Wittgren

Anna Clara Törnvall Wittgren

Chef Statens inköpscentral

anna.clara.tornvall.wittgren@kammarkollegiet.se

Exempel (följ formatering) :

Anna-Lena Marieberg

Chefsjurist

annalena.marieberg@kammarkollegiet.se

08-700 08 00

$userProps.displayName

$userProps.title

$userProps.mail

$userProps.telephoneNumber