Bengt Svelander

Chef Kapitalförvaltning

bengt.svelander@kammarkollegiet.se

Exempel (följ formatering) :

Anna-Lena Marieberg

Chefsjurist

annalena.marieberg@kammarkollegiet.se

08-700 08 00