Det här får begravningsavgiften användas till

Begravningsavgiften går till att erbjuda allmänna begravningsplatser för alla som bor i Sverige, den är inte kopplad till den egna begravningen.

Begravningsavgiften får användas till

 • Lokal för förvaring och visning av den avlidne
 • Kremering
 • Transport till gravsättning (det gäller transporter från det att huvudmannen tagit över ansvaret för stoftet och till dess att gravsättning har skett)
 • Gravsättning
 • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
 • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under 25 år.

De pengar som kommer in via begravningsavgiften får också användas till att förvalta begravningsplatser. Begravningsplatser är till exempel kyrkogårdar eller andra gravområden, minneslundar, kolumbarier eller urnmurar.

Huvudmännen ska erbjuda allmänna begravningsplatser med ett tillräckligt antal gravplatser och andra vanliga gravanläggningar. De ska också erbjuda särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund.

Begravningsavgiften får inte användas till

 • Kista
 • Gravsten
 • Transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser
 • Skötsel av den enskilda gravplatsen
 • Underhåll av gravsten eller annan fast gravanordning
 • Religiösa symboler eller ceremonier som till exempel begravningsgudstjänster, klockringning eller ceremoniella bärare.

Är du begravningsombud som ska lämna yttrande om begravningsavgift?

Du ska meddela oss om du tillstyrker eller avstyrker församlingens kostnadsberäkning senast den 1 november varje år.

För dig som är begravningsombud

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-02-21