Den gamla radio- och tv-avgiften

Från och med den 1 januari 2020 tar vi på Kammarkollegiet över de ärenden som finns kvar efter att Radiotjänst i Kiruna AB upphört.

Regeringen har beslutat att vi tar över de uppgifter som finns kvar efter att Radiotjänst upphört. För oss innebär det bland annat att vi ska hantera obetalda radio- och tv-avgifter och bevaka fordringar.

I samband med att vi tar över de här uppgifterna tar vi även över register och system från Radiotjänst.

Så här hanterar Kammarkollegiet personuppgifter

Utöver detta förvaltar vi även public serviceavgiften. Från den 1 januari 2019 infördes en ny modell för att finansiera public service, vilket innebär att alla skattskyldiga betalar en public serviceavgift via skattsedeln (och inte som tidigare via faktura från Radiotjänst). Skatteverket ansvarar för att beräkna och ta in avgiften.

Vår uppgift är att redovisa public serviceavgifterna på ett särskilt public servicekonto och sedan betala ut anslag till public serviceföretagen, det vill säga Sveriges radio (SR), Sveriges television (SVT) och Sveriges utbildningsradio (UR). I vår uppgift ingår även att en gång per år göra en bedömning av public servicekontots utveckling på kort och lång sikt när det gäller bland annat överföringar, utbetalningar och saldo.

Om du har frågor om finansieringsmodellen och public service-avgiften kan du läsa mer på Skatteverkets webbplats.

Public serviceavgift hos Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer på riksdagens webbplats

Lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning (2018:1897) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du kontakta oss om den gamla radio- och tv-avgiften?

Här hittar du våra kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-09-16