Den gamla radio- och tv-avgiften

Den 1 januari 2020 tog Kammarkollegiet över de ärenden som fanns kvar efter att Radiotjänst i Kiruna AB upphörde.

Vi hanterade obetalda radio- och tv-avgifter och bevakade fordringar till och med årsskiftet 2023/2024. Nu hanteras indrivningen av de fåtal obetalda fordringar som inte är preskriberade av Kronofogden. Har du frågor om indrivning ska du vända dig dit.

Public serviceavgiften

Kammarkollegiet förvaltar public serviceavgiften. Från den 1 januari 2019 infördes en ny modell för att finansiera public service. Alla skattskyldiga betalar en public serviceavgift via skattsedeln i stället för som tidigare via faktura från Radiotjänst. Skatteverket ansvarar för att beräkna och ta in avgiften.

Vår uppgift är att redovisa public serviceavgifterna på ett särskilt public servicekonto och sedan betala ut anslag till public serviceföretagen, det vill säga Sveriges radio (SR), Sveriges television (SVT) och Sveriges utbildningsradio (UR). Vi ska också en gång per år göra en bedömning av public servicekontots utveckling på kort och lång sikt när det gäller bland annat överföringar, utbetalningar och saldo.

Om du har frågor om finansieringsmodellen och public service-avgiften kan du läsa mer på Skatteverkets webbplats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-02-07