Företräda allmänt vattenområde

Vi företräder allmänt vattenområde om inte någon annan myndighet har den uppgiften.

Det här gör Kammarkollegiet

Vi tar emot ansökningar och medger om man får använda allmänt vattenområde. Det kan vara för olika ändamål, exempelvis för fiskodlingar, installation av vindkraftverk eller dumpning av muddringsmassor.

I regel krävs ytterligare tillstånd för att bedriva verksamhet på det allmänna vattenområdet av till exempel länsstyrelsen.

Definition av allmänt vattenområdet

De allmänna vattenområden vi kan företräda är havet, Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland i de fall där det inte är enskilt vatten på grund av att det hör till någon fastighet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-05-13