Företräda staten i ärenden om ersättning enligt miljöbalken

Vi företräder staten i domstol när en fastighetsägare begär ersättning enligt bestämmelserna i kapitel 31, miljöbalken, om till exempel hans eller hennes mark tagits i anspråk för ett naturreservat eller andra områdesskydd.

Kammarkollegiets uppgift

  • Vi tar emot stämningar och agerar som fastighetsägarens motpart i den rättsliga processen.
  • Vi utarbetar och lämnar in yttranden till domstolen.
  • Vi samråder i den rättsliga processen med den myndighet som beslutat om områdesskyddet.
Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-05-13