Insyn i hur politiska partier finansierar sin verksamhet

Sedan 2014 har Kammarkollegiet i uppdrag att handlägga ärenden enligt lagen om insyn i partiers finansiering.

Det innebär att vi bland annat att tar emot intäktsredovisningar från partierna och säkerställer att allmänheten får möjlighet till att ta del av hur politiska partier finansierar sin verksamhet.

Det här gör Kammarkollegiet

Våra huvuduppgifter är att:

  • Ta emot och offentliggöra partiernas intäktsredovisningar.
  • Utöva tillsyn över att lagstiftningen följs.
  • Besluta om sanktioner om partiet inte lämnat in redovisningen i tid eller lämnat in felaktiga uppgifter.

Varför utökades kraven på insyn i partiers finansiering?

År 2018 skärptes lagen i syfte att uppfylla kraven i Europarådets rekommendation om ett gemensamt regelverk för att stärka demokratin och motverka korruption vid finansiering av politiska partier och valkampanjer.

I och med den utökade lagen är det inte bara partierna på central nivå som ska redovisa sina intäkter. Nu måste betydligt fler redovisa sina intäkter. Det gäller bland annat ledamöter i politiska församlingar. Från och med nu är det dessutom principiellt förbjudet att ta emot anonyma bidrag.

Insyn i partiers finansiering i andra länder

I några andra länder, bland annat Finland och Storbritannien, rapporterar politiska partier och valkandidater både intäkter och utgifter. Inrapporteringen sker i vissa fall månadsvis och allmänheten kan då i realtid följa partiers intäkter och utgifter.

Här är länkar till några andra länders inrapporteringssystem:

The Electoral Commission, Storbritannien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Val- och partifinansieringstillsyn, Finland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Finansiering av politiske partier (Partifinansiering), Norge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Funding, Disclosure and Political Parties, Australien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Berörs din politiska verksamhet av lagen om insyn i partiers finansiering?

Ta reda på om du ska intäktsredovisa genom att stämma av din politiska verksamhet och dina intäkter mot våra tre redovisningsgrupper.

Här redovisar du partiets intäkter

Få insyn i hur politiska aktörer finansieras

Nu kan du söka och jämföra intäkter från politiska aktörers som deltagit i de allmänna valen i Sverige 2018.

Visualiseringstjänsten för partiinsyn

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-11-14