Alkoholsortimentsnämnden

Kammarkollegiet utför administrativa och hand­läggande uppgifter åt Alkohol­sortiments­nämnden. Alkohol­sortiments­nämnden är en statlig myndighet som prövar över­klaganden av System­bolagets beslut.

Om Systembolaget beslutat att inte ta in eller ta bort en produkt ur sitt sortiment kan leverantören överklaga beslutet till nämnden.

Överklaga Systembolagets beslut

Nämndens sammansättning

Alkoholsortimentsnämnden består av en ordförande och fem ledamöter som utses av regeringen.

Ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. Av de övriga ledamöterna bör minst en vara väl förtrogen med konkurrensrättsliga frågor och minst en vara väl förtrogen med livsmedelsfrågor.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-04-25