Nämnden för styrelserepresentationsfrågor

Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt Nämnden för styrelserepresentationsfrågor.

Nämnden består av en ordförande och åtta andra ledamöter. Ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. Övriga ledamöter utses efter förslag av Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Regioner, Arbetsgivaralliansen, Fremia, Landsorganisationen i Sverige och Tjänstemännens Centralorganisation. Hos nämnden finns även en sekreterare.

Nämnden för styrelserepresentationsfrågor prövar frågor om tillstånd enligt 9 § andra stycket lagen om styrelserepresentation för de privatanställda (1987:1245) och om undantag enligt 17 § samma lag.

En ansökan till nämnden ska vara skriftlig. Vad ansökan ska innehålla framgår av förordning (1987:1260) om tillämpning av lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

På riksdagens webbplats

Kontakt

Du når nämnden genom att kontakta:

Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö
Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm

Telefon 08-405 10 00

Om oss

Kammarkollegiet - en myndighet utöver det vanliga. Läs mer om oss och våra uppdrag här.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-09-28