Kommun- och landstingsgränser

Gränser för kommuner och landsting kan efter ansökan hos oss ändras. I de flesta fall är det regeringen som fattar beslut om nya gränser.

Vi på Kammarkollegiet får fatta vissa beslut som inte kräver någon ekonomisk reglering mellan kommunerna, exempelvis ändringar på grund av oregelbundenhet i indelningen eller med hänsyn till fastighetsförhållandena.

Kammarkollegiets uppdrag

  • Vårt huvuduppdrag är att utreda om en ändring av gränserna behövs eller inte.
  • Vi kan även ta upp en fråga om ändringar på eget initiativ.
  • Länsstyrelsen kan fatta vissa beslut om gränsändringar. Dessa beslut kan överklagas till oss på Kammarkollegiet.

När vi har gjort vår utredning fattar vi beslut i ärendet eller överlämnar det till regeringen med ett förslag till beslut. I de fall ansökan ska utredas och beslutas av länsstyrelsen lämnar vi över ansökan dit.

Ansök om att ändra kommun- och landstingsgräns

Du som är medlem i en kommun eller ett landsting kan ansöka om att ändra en gräns i just din kommun eller ditt landsting.

Ansök om att ändra kommun- och landstingsgräns

Sidan senast uppdaterad: 2022-08-10