Miljörätt

Vi för det allmännas talan för att ta till vara miljöintressen och andra allmänna intressen enligt miljöbalken. Det innebär bland annat att vi bevakar att till exempel vattenkraftverk utformas med respekt för växt- och djurliv och orsakar så liten skada som möjligt för miljön.

Det här gör Kammarkollegiet

  • Vi agera motpart om någon söker tillstånd för att exempelvis bygga ut ett vattenkraftverk, etablera en ny hamn eller ett vindkraftverk.
  • Vi kan begära omprövning eller återkallelse av tillstånd enligt miljöbalken.
  • Vi samråder inom ramen för den här uppgiften med Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna.

Vill du veta mer om vårt uppdrag när det gäller fjällnära skog?

Vi har ställt samman frågor och svar som vi brukar få kring uppdraget.

På riksdagens webbplats

Miljöbalk (1998:808) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-03-20