Offentlig omställnings­organisation

I enlighet med uppdraget ska Kammarkollegiet inrätta en offentlig omställningsorganisation. Kammarkollegiet ska även betala ut ersättning till arbetsgivare som betalar ersättning till en omställningsorganisation.

Regeringen har föreslagit att ett nytt offentligt omställnings- och kompetensstöd ska införas och riksdagen förväntas besluta om stödet under sommaren 2022. Förslaget kan därför komma att ändras och i nuläget kan vi inte säga exakt hur reglerna för det offentliga omställnings- och kompetensstödet blir.

Den offentliga omställningsorganisationen

Den offentliga omställningsorganisationen ska ta emot och bevilja ansökningar från arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal i enlighet med de kriterier som promemorian föreslår. Det gäller både anställda och de vars anställning har upphört.

Stöd från den offentliga omställningsorganisationen

De som kvalificerar för stödet ska få tillgång till:

  • Vägledning
  • Rådgivning samt
  • Förstärkt stöd till individer med särskilda behov till följd av ohälsa.

Tjänsterna ska tillhandahållas av upphandlade fristående aktörer och ges under högst ett år.

Omställningsstudiestöd

Den offentliga omställningsorganisationen kan också tillhandahålla yttranden till CSN för personer utan kollektivavtal som vill ansöka om omställningsstudiestöd. Av yttrandet ska det framgå om utbildningen stärker individens ställning på arbetsmarknaden samt om utbildningen svarar mot arbetsmarknadens behov.

Stödet kommer att gå att söka från och med den 1 oktober 2022 för studier som börjar tidigast den 1 januari 2023.

Läs mer om omställningsstudiestödet på CSNs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ersättning till arbetsgivare

Arbetsgivare som finansierar omställnings- och kompetensstöd genom en omställningsorganisation kommer att få rätt till ersättning. Ersättningarna kommer att uppgå till högst 0,15 procent av lönesumman. Endast företag som är anslutna till en omställningsorganisation som är registrerad hos Kammarkollegiet kommer få rätt att söka ersättning. I nuläget finns drygt tio omställningsorganisationer.

Rätten att få ersättning kommer att träda i kraft under hösten 2022.

Bakgrund till uppdraget

Svenskt Näringsliv, Förhandlings- och samverkansrådet PTK, Industrifacket IF Metall och Svenska Kommunalarbetareförbundet har träffat en principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd. Avsikten har från parternas sida varit att ta ett helhetsgrepp om faktorer som i kombination kan skapa flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. De har gemensamt begärt att regeringen tar fram lagförslag för att reformera arbetsrätten i enlighet med principöverenskommelsen.

Principöverenskommelsen föreslår ändringar inom tre områden:

  • En offentlig omställningsorganisation för arbetstagare utan kollektivavtal inrättas i Kammarkollegiet.
  • Omställningsstudiestöd för vuxna som vill stärka sin ställning på arbetsmarknaden skapas. Omställningsstudiestödet ska utföras av CSN.
  • Ändringar i lagen om anställningsskydd (1982:80).

Promemorian: Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, regeringens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kammarkollegiets uppdrag att förbereda inrättandet av ett nytt offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd, regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-05-13