Om Kammarkollegiets uppgift med elpris­kompensation­

Kammarkollegiet har ansvarat för och betalat ut kompensation till nätföretagen för elpriskompensationen som rör perioden december 2021 till mars 2022.

Med anledning av de höga elpriserna vintern 2021/2022 avsatte regeringen medel för att kompensera hushåll med hög elförbrukning. Nätföretagen har, enligt förordning (2022:13) om elpriskompensation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., skött ersättningen till elanvändaren och även bestämt hur pengarna ska förmedlas till slutanvändaren. Kammarkollegiet har ansvarat för att betala ut kompensationen till nätföretagen.

Återredovisa elpriskompensation

Nätföretag som under 2022 har erhållit elpriskompensation ska senast den 31 mars 2023 återredovisa hur ersättningen har använts. Detta görs till oss på Kammarkollegiet.

Återredovisa elpriskompensation

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-03-09