Om Kammarkollegiets uppgift med elpris­kompensation­

Kammarkollegiet ansvarar för att ta in ansökningar och betala ut kompensation till nätföretag samt följa upp hur medlen använts.

Med anledning av de höga elpriserna vintern 2021/2022 har regeringen avsatt medel för att kompensera hushåll med hög elförbrukning, vilket riksdagen sade ja till den 24 februari.

Om vår uppgift med elpriskompensation

Nätföretagen ska, enligt förordning (2022:13) om elpriskompensation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., sköta ersättningen till elanvändaren och även bestämma hur pengarna ska förmedlas till slutanvändaren. Kammarkollegiet ansvarar för att betala ut kompensationen till nätföretagen.

Regeringen har avsatt 7,5 miljard för att nätföretagen ska kunna kompensera cirka 2 miljoner hushåll med en elförbrukning över 700 kWh/månad. Ersättningen kan ges till både permanent- och fritidsboende för tiden december 2021 - februari 2022. Den 14 mars meddelade regeringen att man avser att med delvis andra förutsättningar även lämna kompensation för perioden mars 2022.

Nätföretaget kan antingen göra en utbetalning till elanvändaren eller kreditera nästkommande faktura.

Kammarkollegiets uppdrag är att efter beslut betala ut medel till nätföretagen och därefter följa upp hur medlen använts och ta emot redovisningar från nätföretagen.

Förordning (2022:13) om elpriskompensation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om elpriskompensation

Nätföretag kan ansöka om elpriskompensation för tiden december 2021 - februari 2022. Ta reda på vad som gäller innan du skickar in ansökan.

Ansök om elpriskompensation

Sidan senast uppdaterad: 2022-05-13