Registrering av omställningsorganisationer och ersättning till arbetsgivare med kollektivavtal

Från och med den 30 juni 2022 kommer omställningsorganisationer kunna ansöka om registrering hos Kammarkollegiet. Den registrerade omställningsorganisationen kan sedan ansöka om ersättning till de arbetsgivare som finansierar grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

Information om hur ansökan om registrering går till och vad som förväntas av omställningsorganisationerna för att de ska kunna registrera sig kommer att finnas på kammarkollegiet.se innan den 30 juni.

Ersättning till arbetsgivare med kollektivavtal

Arbetsgivare som betalar avgifter till en registrerad omställningsorganisation är från och med den 1 oktober 2022 berättigad ersättning. Ersättningen kan som högst uppgå till 0,15% av arbetsgivarens löneunderlag som legat till grund för avgiften.

Det är den registrerade omställningsorganisationen som ansöker om ersättning hos Kammarkollegiet på arbetsgivarens uppdrag. När Kammarkollegiet fattat beslut om ersättning betalas den ut via den registrerade omställningsorganisationen eller det administrationsbolag som anlitats.

Ersättningen för 1 oktober – 31 december 2022 kommer att betalas ut innan årsskiftet 2023.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-06-09