Registrering av omställ­nings­­organisa­tioner och ersättning till arbets­givare

En omställnings­organisation kan ansöka om registrering hos Kammarkollegiet. Den registrerade omställnings­organisationen kan sedan ansöka om statlig ersättning till de arbetsgivare som finansierar grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

Information om hur ansökan om registrering går till och vad som förväntas av omställningsorganisationerna för att de ska kunna registrera sig finns på vår sida Registrera omställningsorganisation.

Statlig ersättning till arbetsgivare

Arbetsgivare som betalar avgifter till en registrerad omställningsorganisation är från och med den 1 oktober 2022 berättigad ersättning. Ersättningen kan som högst uppgå till 0,15 procent av arbetsgivarens arbetsgivaravgifter som legat till grund för avgiften.

Det är den registrerade omställningsorganisationen som ansöker om ersättning hos Kammarkollegiet på arbetsgivarens uppdrag. När Kammarkollegiet fattat beslut om ersättning betalas den ut via den registrerade omställningsorganisationen eller det administrationsbolag som anlitats.

Ersättningen för den 1 oktober – 31 december 2022 kommer att betalas ut senast den 31 december 2023.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-03-23