Statens aktier

Kammarkollegiet ansvarar för att redovisa innehavet för de aktier och andelar i bolag som Regeringskansliet förvaltar.

Vi ska bevaka och redovisa utdelningar, köp, försäljningar, aktieägartillskott och andra ekonomiska händelser. Vi ska också förvara utgivna aktiebrev.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-05-13