Statens aktier

Kammarkollegiet ansvarar för att redovisa innehavet för de aktier och andelar i bolag som Regeringskansliet förvaltar.

Vi ska bevaka och redovisa utdelningar, köp, försäljningar, aktieägartillskott och andra ekonomiska händelser. Vi ska också förvara utgivna aktiebrev.

Sidan senast uppdaterad: 2022-05-13