Alkoholsortimentsnämnden

Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt Alkoholsortimentsnämnden. Alkoholsortimentsnämnden är en statlig myndighet som prövar överklaganden av Systembolagets beslut.

Om Systembolaget beslutat att inte ta in eller ta bort en produkt ur sitt sortiment kan leverantören överklaga beslutet till nämnden.

Överklaga Systembolagets beslut

Nämndens sammansättning

Alkoholsortimentsnämnden består av en ordförande och fem ledamöter som utses av regeringen.

Ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. Av de övriga ledamöterna bör minst en vara väl förtrogen med konkurrensrättsliga frågor och minst en vara väl förtrogen med livsmedelsfrågor.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-05-13