Administration och internrevision

På myndigheten finns fyra administrativa avdelningar: ekonomi och förvaltning, HR, kommunikation, utveckling och digitalisering samt en juridikstab. På myndigheten finns även en internrevision som kontinuerligt granskar verksamheten och föreslår förbättringsåtgärder.

Ekonomi- och förvaltningsavdelningen

Ekonomi- och förvaltningsavdelningen stödjer kärnverksamheten och ansvarar för att göra utbetalningar utifrån regleringsbrev och andra regeringsbeslut.

Mer om ekonomi- och förvaltningsavdelningen

HR-avdelningen

HR-avdelningen ansvarar bland annat för myndighetens kompetensförsörjning, rekrytering och lönerevision.

Mer om HR-avdelningen

Kommunikationsavdelningen

Avdelningen ansvarar för den myndighetsövergripande externa och interna kommunikationen.

Mer om Kommunikationsavdelningen

Utvecklings- och digitaliseringavdelningen

Avdelningen ansvarar för Kammarkollegiets utvecklingsprocess och leder myndighetens digitalisering av tjänster till allmänhet, företag och offentlig sektor.

Mer om Utvecklings- och digitaliseringsavdelningen

Juridikstaben

Juridikstaben ansvarar för arkiv, registratur och för myndighetens övergripande juridiska frågor.

Internrevisionen

Internrevisionen granskar självständigt om ledningens interna styrning och kontroll är utformad så att myndigheten utför sina uppgifter och uppnår sina mål.

Mer om vår internrevision

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-12-27