Arvsfondsavdelningen

Arvsfondsavdelningen är uppdelad i fyra enheter. Arvsenheten företräder Allmänna arvsfonden när den är arvinge eller testamentstagare. Projektenhet ett, Projektenhet två och Stöd- och uppföljningsenheten förbereder projektansökningar inför beslut av Arvsfondsdelegationen. Stöd ges till ideella projekt till förmån för barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre.

Arvsfondsavdelningen har fyra enheter:

Arvsenheten

Arvsenheten tar emot anmälningar om dödsfall, förordnar gode män för Allmänna arvsfonden, avvecklar dödsbon (exempelvis genomför försäljning av fastigheter, bostadsrätter, värdepapper och bohag). Enheten granskar även testamenten i de fall då den avlidne har Allmänna arvsfonden som sin arvinge, men har upprättat testamente till förmån för någon annan.

Projektenhet ett, Projektenhet två och Stöd- och uppföljningsenheten

Enheterna arbetar på uppdrag av myndigheten Arvsfondsdelegationen. Det innebär att de förbereder och tar fram beslutsunderlag för projektansökningar som Arvsfondsdelegationen sedan beslutar om. Enheterna bedriver ett kontinuerligt uppföljnings- och utvärderingsarbete samt har en omfattande kommunikationsverksamhet.

Vill du söka medel ur Allmänna arvsfonden?

Testa om din projektidé faller inom ramen för vad Arvsfonden kan ge pengar till.

Arvsfondens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-02-24