Arvsfondsavdelningen

Arvsfondsavdelningen företräder Arvsfonden när den är arvinge eller testamentstagare samt förbereder projektansökningar inför beslut av Arvsfondsdelegationen.

Om Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden bildades 1928 när riksdagen beslutade att avskaffa arvsrätten för kusiner och avlägsnare släktingar.

Om en person avlider utan att efterlämna make/maka eller närmare släktingar än kusiner blir Allmänna arvsfonden arvinge. Förutsättningen är att den avlidne inte har testamenterat till någon annan. Allmänna arvsfonden kan även få egendom genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande i försäkringsavtal.

Arvsfonden ger stöd till ideella projekt till förmån för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Pengar från metallåtervinning

De senaste åren har Allmänna arvsfonden också fått in pengar från metallåtervinning. I maj 2016 beslutade riksdagen att metallföremål som inte förbränts vid kremering ska kunna återvinnas genom materialåtervinning. Eventuellt ekonomiskt överskott som krematoriet får från återvinningen ska gå till arvsfonden.

Fonden finansierar varje år hundratals utvecklingsprojekt i civilsamhället samt byggnationer av ideella föreningars lokaler och anläggningar.

Verksamheter som startade som arvsfondsprojekt

 • Färdtjänst
 • Personlig assistans
 • Hjälptelefonen vid BRIS
 • Glada Hudikteatern
 • Cirkus Cirkör
 • Friends
 • Självmordslinjen

Arvsfonden finansierade föregångarna till

 • Barnbidraget
 • Den allmänna förskolan
 • Studiestödet
 • Barnavårdscentralerna
 • Mödravårdscentralerna

Läs mer om de projekt som Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.drivs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. idag, på Arvsfondens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du söka medel ur Allmänna arvsfonden?

Testa om din projektidé faller inom ramen för vad Arvsfonden kan ge pengar till.

Arvsfondens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arv som utvecklar Sverige

I broschyren Arv som utvecklar Sverige kan du läsa om hur Arvsfonden bidragit till samhällsutvecklingen sedan starten 1928.

Arv som utvecklar Sverige Pdf, 294.9 kB.

Sidan senast uppdaterad: 2022-05-12