Hur stor är Allmänna Arvsfonden?

Arvsfonden förvaltas av Kammarkollegiets Kapitalförvaltning. Den 31 december 2021 var fondens marknadsvärde cirka 13,6 miljarder kronor.

Tillgångarna är placerade i andelar i Kammarkollegiets aktie-, aktieindex och räntekonsortier. Dessutom placeras i nuläget cirka 13 procent i fastighetsfonder, det vill säga fonder som investerar i fysiska fastigheter, samt placeringar i onoterade bolag ( så kallad "private equity").

Under 2021 fick Allmänna arvsfonden in totalt 1 197 miljoner kronor, som kan fördelas på olika projekt.

Pengarna kommer från

  • 872 miljoner kronor kom in till fonden genom arv och metallåtervinning (efter att en tiondel lagts till fondens bundna kapital).
  • 325 miljoner kronor kom in till fonden genom direktavkastning, alltså aktieutdelningar på befintligt kapital.

Hur förvaltas fondens pengar?

Kapitalförvaltningen förvaltar Allmänna Arvsfondens pengar.

Läs mer om Kapitalförvaltningen

Sidan senast uppdaterad: 2022-04-28