Hur stor är Allmänna Arvsfonden?

Arvsfonden förvaltas av Kammarkollegiets Kapitalförvaltning. Den 31 december 2023 var fondens marknadsvärde 14,2 miljarder kronor.

Tillgångarna är placerade i andelar i Kammarkollegiets aktie-, aktieindex och räntekonsortier. Dessutom placeras i nuläget cirka 15 procent i fastighetsfonder, det vill säga fonder som investerar i fysiska fastigheter, samt placeringar i onoterade bolag (så kallad "private equity").

Under 2023 fick Allmänna arvsfonden in totalt 1 357 miljoner kronor, som kan fördelas på olika projekt. Läs mer på Allmänna Arvsfondens webbplats Länk till annan webbplats..

Pengarna kommer från

  • 964 miljoner kronor kom in till fonden genom arv och metallåtervinning.
  • 393 miljoner kronor kom in till fonden genom direktavkastning, som innefattar utdelningar på aktieplaceringar, kupongbetalningar på ränteplaceringar samt utdelningar från fastighetsfonder och Private Equityfonder.

Hur förvaltas fondens pengar?

Kapitalförvaltningen förvaltar Allmänna Arvsfondens pengar.

Läs mer om Kapitalförvaltningen

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-02-22