Hur stor är Allmänna Arvsfonden?

Arvsfonden förvaltas av Kammarkollegiets Kapitalförvaltning. Den 31 december 2021 var fondens marknadsvärde cirka 13,6 miljarder kronor.

Tillgångarna är placerade i andelar i Kammarkollegiets aktie-, aktieindex och räntekonsortier. Dessutom placeras i nuläget cirka 13 procent i fastighetsfonder, det vill säga fonder som investerar i fysiska fastigheter, samt placeringar i onoterade bolag ( så kallad "private equity").

Under 2021 fick Allmänna arvsfonden in totalt 1 197 miljoner kronor, som kan fördelas på olika projekt.

Pengarna kommer från

  • 872 miljoner kronor kom in till fonden genom arv och metallåtervinning (efter att en tiondel lagts till fondens bundna kapital).
  • 325 miljoner kronor kom in till fonden genom direktavkastning, alltså aktieutdelningar på befintligt kapital.

Hur förvaltas fondens pengar?

Kapitalförvaltningen förvaltar Allmänna Arvsfondens pengar.

Läs mer om Kapitalförvaltningen

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-04-28