Försäkringsavdelningen

Försäkringsavdelningen ansvarar för statliga myndigheters försäkringar och för en proaktiv riskhantering. Vi har försäkringslösningar för verksamhet, fordon, person och resor.

En central del av vårt arbete är att erbjuda myndigheter riskhanteringsstöd för att begränsa och förebygga skador och förluster.

Vi ansvarar även för säkerhetsfrågor i samband med statlig utställningsgaranti, ersättning för narkolepsi, ersättning till transpersoner som tvångssteriliserats i samband med könskorrigering och statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder.

Dessutom sköter vi administrativa uppgifter åt Statens skaderegleringsnämnd.

Försäkringsavdelningen har tre enheter och en stab

Personenhet 1

Personenhet 1 ansvarar för personskadereglering:

 • Personer inom grundläggande militärutbildning
 • Intagna vid kriminalvårdsanstalter
 • Personer i arbetsmarknadsåtgärd
 • Gymnasieelever på yrkesprogram
 • Trafikskadade
 • Personer i polisutbildning (särskilt personskadeskydd)
 • Personskadereglering på uppdrag av annan myndighet

Personenhet 2

Enheten ansvarar för Statens tjänstereseförsäkring och försäkringar för:

 • Utlandsstationerad personal
 • Studenter vid svenska universitet och högskolor
 • Utländska besökare till svenska myndigheter

Enheten ansvarar även för:

 • Ersättning till personer drabbade av narkolepsi på grund av pandemivaccinering
 • Ersättning till transpersoner som tvångssteriliserats i samband med könskorrigerande operation

Sakenhet

Sakenheten ansvarar för verksamhets- och objektförsäkringar, skadereglering och skadeförebyggande arbete, samt yttranden om säkerhetskrav vid utställningar då ansökan om statlig utställningsgaranti. Enheten handlägger även bidrag för säkerhetshöjande åtgärder till civilsamhället.

Sakenheten ansvarar för:

 • Fordonsförsäkringar
 • Verksamhetsförsäkringar
 • Skeppsförsäkringar
 • Luftfartygsförsäkringar
 • Konsultansvarsförsäkringar
 • Ansvarsförsäkring för YH-studerande
 • Skadeståndsbedömningar i samband med skadeståndsanspråk mot staten i anledning av personskada
 • Riskhanteringsstöd
 • Yttranden i fråga om säkerhetskraven vid ansökan om statlig utställningsgaranti
 • Bidrag för säkerhetshöjande åtgärder till vissa organisationer inom civilsamhälle

Försäkringsavdelningens stab

Staben arbetar med gemensam administration avseende registratur, arkiv, posthantering och inköp. Staben samordnar också avdelningens planering samt följer upp och analyserar resultat, ekonomi och internkontroll i verksamheten. Staben ansvar även för gemensam verksamhetsutveckling.

Här arbetar tre administratörer, en controller och en it-projektledare. Avdelningschefen är chef för staben.

Försäkringsavdelningens uppgifter enligt instruktionen

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-08-11