Funktioner och internrevisor

På myndigheten finns tre funktioner: juridik, ekonomi och förvaltning samt HR. Här ingår även interrevisorn som kontinuerligt granskar verksamheten och föreslår förbättringsåtgärder.

Ekonomi- och förvaltningsfunktionen

Ekonomi- och förvaltningsfunktionen stödjer kärnverksamheten och ansvarar för att göra utbetalningar utifrån regleringsbrev och andra regeringsbeslut.

Mer om ekonomi- och förvaltningsfunktionen

HR-funktionen

HR-funktionen ansvarar bland annat för myndighetens kompetensförsörjning, rekrytering och lönerevision.

Mer om HR-funktionen

Juristfunktionen

Funktionen ansvarar för arkiv, registratur och för myndighetens upphandlingar samt övergripande juridiska frågor.

Mer om Juristfunktionen

Internrevisor

Internrevisorn säkrar att myndighetens verksamhet redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt hushållar väl med statens medel

Mer om vår internrevisor

Vill du uträtta ett ärende?

Vi har samlat alla våra tjänster på en och samma sida.

Våra tjänster

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-03-19