HR-avdelningen

HR-avdelningen arbetar strategiskt för en god arbetsgivarpolitik och är ett konsultativt stöd till chefer inom HR-frågor. Avdelningen ansvarar också för kollegiets övergripande arbetsmiljöarbete, stöd och rådgivning i frågor inom det arbetsrättsliga området, lönebildning, rekrytering samt kompetensförsörjning.

Det här är HR-avdelningens uppdrag

Vi bidrar till att nå Kammarkollegiets inriktningsmål och att vara en attraktiv arbetsplats för nuvarande och framtida medarbetare.

Ett övergripande mål för HR är att kollegiet har nöjda medarbetare. Framgångsfaktorer för detta är:

  • Hög delaktighet hos våra medarbetare, ett aktivt medarbetarskap och en väl fungerande samverkan.
  • Ett ledarskap som involverar medarbetare i en dialog om verksamheten och på så sätt skapar motivation och ansvarstagande.
  • Att medarbetare har balans mellan arbete och fritid.
  • Ett aktivt friskvårdsarbete, friskvårdsbidrag, erbjuda hälsofrämjande aktiviteter samt arbete med grupputveckling och hållbara team.
  • Att vi rekryterar rätt person till rätt uppdrag.

Är du intresserad av att arbeta här?

På Kammarkollegiet strävar vi efter hög delaktighet, högt engagemang och ansvarstagande. Det nära samarbete mellan chefer och medarbetare är vår väg för att nå dit. Ta reda på hur det är att arbeta här.

Sidan senast uppdaterad: 2021-11-12