HR-avdelningen

HR-avdelningen arbetar strategiskt för en god arbetsgivarpolitik och är ett konsultativt stöd till chefer. Vi ansvarar också för kollegiets övergripande arbetsmiljöarbete, stöd och rådgivning inom arbetsrättsliga området, lönebildning, rekrytering samt kompetensförsörjning.

Det här är HR-avdelningens uppdrag

Vi bidrar till att nå Kammarkollegiets inriktningsmål och att vara en attraktiv arbetsplats för nuvarande och framtida medarbetare.

Vårt övergripande mål är nöjda medarbetare

Framgångsfaktorer för detta är

  • Hög delaktighet hos våra medarbetare, ett aktivt medarbetarskap och en väl fungerande samverkan.
  • Ett ledarskap som involverar medarbetare i en dialog om verksamheten och på så sätt skapar motivation och ansvarstagande.
  • Att medarbetare har balans mellan arbete och fritid.
  • Ett aktivt friskvårdsarbete, friskvårdsbidrag, erbjuda hälsofrämjande aktiviteter samt arbete med grupputveckling och hållbara team.
  • Att vi rekryterar rätt person till rätt uppdrag.

Är du intresserad av att jobba hos oss?

Hos oss får du möjlighet att utmanas av komplexa arbetsuppgifter och stort eget ansvar. Du får utveckla dig själv och din kompetens genom att jobba i prestigelösa och hållbara team.

Jobba här

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-04-28