Kapitalförvaltningen

Avdelningen för kapitalförvaltning erbjuder kvalificerad och oberoende förvaltning för små och stora kunder. Vi har ett stort utbud av produkter och förvaltar aktier och räntebärande värdepapper på samtliga kapitalmarknader i världen. Vår målgrupp är stiftelser och fonder med statlig eller kyrklig anknytning.

Illustration över Kapitalförvaltningens organisation

Du kan klicka på bilden för att förstora den.

Oberoende kapitalförvaltare fri från partsintressen

Vi är en oberoende och ledande kapitalförvaltare med stark ägare. Vi ger oberoende analyser och råd, fritt från sfär- och partsintressen. Vår marknadssituation är stark och vi levererar tjänster av högsta klass. Vi är en kapitalförvaltare att ”hyra” för alla kunder. Vårt mål är att skapa ett mervärde för samtliga våra kunder, oavsett om det avser kapitalförvaltning eller administrativa tjänster.

Ansvarsfulla investeringar

Vi var en av de första kapitalförvaltarna i Sverige som började arbeta med etiska och ansvarsfulla investeringar.

Vår ambition är att bidra till en bättre miljö och global rättvisa. Därför har vi utarbetat en etisk grundplattform för våra placeringar vilken är integrerad i vår förvaltningsprocess.

Ansvarsfulla investeringar

Diskretionär förvaltning eller konsortier?

Vi erbjuder både diskretionär förvaltning eller samförvaltning i våra egna konsortier. Konsortier fungerar som vanliga fonder med andelar och NAV.

För de diskretionära mandaten är det du som kund som avgör vilket avkastningsmål som ska uppnås och de riskmandat som är förknippade med ett givet uppdrag.

Vill du anlita oss som kapitalförvaltare?

Eller vill du anlita våra ekonomitjänster? Ta del av hela vårt tjänsteutbud.

Kapitalförvaltningens tjänster

Mer information

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-11-15