Alla på Kapitalförvaltningen

Avdelningschef

Bengt Svelander

Aktieförvaltare

Michael Persson
Chef för aktiesektionen

Anna Eriksson
Aktieförvaltare och ansvarig för ansvarsfulla investeringar

Gustav Fredriksson
Portföljförvaltare

Martin Lanzarotti
Ansvarig för förvaltningen av stiftelsekonsortiet GIVA

Allokering och alternativa placeringar

Leif Hässel
Chef för allokering

Ränteförvaltare

Jörgen Carlberg
Chef för räntesektionen

Jonas Ryding
Senior portföljförvaltare

Fredrik Kylberg
Ränteförvaltare

Lars Andrén
Senior portföljförvaltare

Risk och compliance

Anna Major
Chef för Risk & Compliance

Catarina Rolén
Risk Manager

Försäljning och marknad

Johan Eliæson
Chef Försäljning och marknad

Kapitalförvaltningens stab

Ingmarie Severien
Chef för staben och jurist

Elisabeth Björklund
Avdelningsadministratör

Marie-Louise Törnblad
Jurist

Katja Wikström
Administratör

Stina Ågerup
Administratör

Operations (med Back-Office, Redovisning och System)

Katarina Engström
Gruppchef

Mårten Larsson
Ekonom

Fredrik Westöö
Ekonom

Eva-Lena Jansson
Ekonom

Per Erik Wretling
Ekonom

Pär-Arne Järnberg
Ekonom

Vill du anlita oss som kapitalförvaltare?

Eller anlita våra ekonomitjänster? Titta på vårt tjänsteutbud.

Kapitalförvaltningens tjänster

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-03-07