Alla på Kapitalförvaltningen

Avdelningschef

Bengt Svelander
Chef Kapitalförvaltningen

Alternativa placeringar

Aktie- och ränteförvaltning

Jörgen Carlberg
Chef för aktie- och ränteförvaltningen

jorgen.carlberg@kammarkollegiet.se

Lars Andrén
Portföljförvaltare, räntor

lars.andren@kammarkollegiet.se

Anna Eriksson
Portföljförvaltare, aktier och ansvarig för ansvarsfulla investeringar

anna.eriksson@kammarkollegiet.se

Gustav Fredriksson
Portföljförvaltare, aktier

gustav.fredriksson@kammarkollegiet.se

Mikael Håkansson
Portföljförvaltare, räntor

mikael.hakansson@kammarkollegiet.se

Fredrik Kylberg
Portföljförvaltare, räntor

fredrik.kylberg@kammarkollegiet.se

Michael Persson
Portföljförvaltare, aktier

michael.persson@kammarkollegiet.se

Risk och compliance

Anna Major
Chef för Risk & Compliance

anna.major@kammarkollegiet.se

Catarina Rolén
Risk Manager

catarina.rolen@kammarkollegiet.se

Försäljning och marknad

Johan Eliæson
Chef Försäljning och marknad

johan.eliaeson@kammarkollegiet.se

Kapitalförvaltningens stab

Katarina Ahlstedt
Chef för Kapitalförvaltningens Stab

katarina.ahlstedt@kammarkollegiet.se

Elisabeth Björklund
Avdelningsadministratör

elisabeth.bjorklund@kammarkollegiet.se

Marie Lewenhaupt

marie.lewenhaupt@Kammarkollegiet.se

Marie-Louise Törnblad
Jurist

marie-louise.tornblad@kammarkollegiet.se

Katja Wikström
Ekonom

katja.wikstrom@kammarkollegiet.se

Stina Ågerup
Ekonom

stina.agerup@kammarkollegiet.se

Operations

Robert Sahlberg
Chef Operations

robert.sahlberg@kammarkollegiet.se

Systems

Michael Larsson
Systemadministratör & Systemförvaltare Agresso / Sugar CRM

michael.larsson@kammarkollegiet.se

Peter Lind
Systemförvaltare SCD

peter.lind@kammarkollegiet.se

Back-office

Katarina Engström
Gruppchef

katarina.engstrom@kammarkollegiet.se

Eva-Lena Jansson
Ekonom

eva-lena.jansson@kammarkollegiet.se

Pär-Arne Järnberg
Ekonom

par-arne.jarnberg@kammarkollegiet.se

Mårten Larsson
Ekonom

marten.larsson@kammarkollegiet.se

Fredrik Westöö
Ekonom

fredrik.westoo@kammarkollegiet.se

Analys/MO

Martin Lanzarotti
Chef Analys/MO, stf avdelningschef

martin.lanzarotti@kammarkollegiet.se

Redovisning

Kristina Nyström
Ställföreträdande gruppchef redovisning

kristina.nystrom@kammarkollegiet.se

Helene Garmark
Redovisningsekonom

helene.garmark@kammarkollegiet.se

Kaneeza Lindh
Redovisningsekonom

kaneeza.lindh@kammarkollegiet.se

Christina Lindskog
Redovisningsekonom

christina.lindskog@kammarkollegiet.se

Kjell Scott Finmo
Redovisningsekonom

kjell.scott.finmo@kammarkollegiet.se

Anna Ärlig
Redovisningsassistent

anna.arlig@kammarkollegiet.se

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-04-09