Fonddelegationen

Fonddelegationen fungerar som Kapitalförvaltningens styrelse och har uppdraget att besluta om långsiktiga placeringsinriktningar och strategiska frågor.

Fonddelegationen utses av regeringen och består av personer med lång erfarenhet från skilda delar av kapitalmarknaden.

Fonddelegationen vid Kammarkollegiets kapitalförvaltning. 


Fonddelegationens medlemmar

Övre raden från vänster: Katarina Thorslund, vice VD Alecta och Claes Kjellander, styrelseordförande SBAB.

Nedre raden från vänster: Thomas Halvorsen, före detta VD 4 AP-fonden, Marie Giertz, chefekonom Svensk Exportkredit, Gunnar Larsson, generaldirektör Kammarkollegiet (ordförande), Lennart Nilsson, före detta VD 1-3 AP-fonderna och Marie Reinius, civilekonom.

Vill du anlita oss som kapitalförvaltare?

Eller anlita våra ekonomitjänster? Titta på vårt tjänsteutbud.

Kapitalförvaltningens tjänster

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-02-22