Kapitalförvaltningens ledningsgrupp

Bengt Svelander
Avdelningschef

Jörgen Carlberg
Chef för räntesektionen

Johan Eliæson
Försäljnings- och marknadschef

Martin Lanzarotti
Chef avkastning- och riskrapportering

Michael Persson
Chef för aktiesektionen

Robert Sahlberg
Chef för värdepappersadministration

Ingmarie Severien
Chef för Kapitalförvaltningens stab och jurist

Anna Major (adjungerad)
Chef för Risk och Compliance

Vill du anlita oss som kapitalförvaltare?

Eller anlita våra ekonomitjänster? Titta på vårt tjänsteutbud.

Kapitalförvaltningens tjänster

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-02-26