Kapitalförvaltningens ledningsgrupp

Bengt Svelander
Avdelningschef

bengt.svelander@kammarkollegiet.se

Jörgen Carlberg
Chef för aktie- och ränteförvaltningen

jorgen.carlberg@kammarkollegiet.se

Johan Eliæson
Försäljnings- och marknadschef

johan.eliaeson@kammarkollegiet.se

Martin Lanzarotti
Chef avkastning- och riskrapportering

martin.lanzarotti@kammarkollegiet.se

Robert Sahlberg
Chef för värdepappersadministration

robert.sahlberg@kammarkollegiet.se

Katarina Ahlstedt
Chef för Kapitalförvaltningens Stab

katarina.ahlstedt@kammarkollegiet.se

Anna Major
Chef för Risk och Compliance

anna.major@kammarkollegiet.se

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-12-29