Marknadskommentarer

Genom att ta del av våra marknadskommentarer håller du dig uppdaterad om det rådande marknadsläget. Vi övergår 2020 till kvartalsvisa marknadskommentarer som vi publicerar i början av januari, april, juli respektive oktober. Om du prenumererar på dem får du dem direkt till din e-post.

Marknadskommentarer 2018-2021

Prenumerera på våra marknadskommentarer

När du påbörjar din prenumeration godkänner du vår hantering av dina personuppgifter.

Kammarkollegiets hantering av personuppgifter

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-04-09