Rättsavdelningen

På Rättsavdelningen driver vi processer inom miljörätt, statliga fordringar och stämpelskatt.

Vi handlägger och beslutar i olika rättsliga frågor, till exempel ändringar av stiftelsevillkor, resegarantier, Sveriges indelning, partiinsyn och begravningsavgifter. Vi ansvarar även för att auktorisera tolkar och utför kanslistöd åt flera olika nämnder, bland annat Statens överklagandenämnd.

Rättsavdelningen har tre enheter

Förvaltningsenheten

Förvaltningsenheten ansvarar huvudsakligen för permutationsansökningar och stämpelskatt samt utför kanslistöd åt ett flertal nämnder.

Offentligrättsliga enheten

Arbetar bland annat med resegarantier, insyn i partiers finansiering och auktorisation av tolkar och översättare.

Processenheten

Ansvarar för att föra talan i miljöärenden och bevaka statliga fodringar.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-02-15