Statens inköpscentral

Vår uppgift är att upphandla ramavtal för varor och tjänster åt andra statliga myndigheter. Inom IT- och telekomområdet kan ramavtalen även omfatta kommuner och regioner.

Målet med att samordna ramavtalen är att kunna spara pengar åt staten, kommunerna och regionerna, genom att minska kostnaderna för att göra egna upphandlingar och skapa ekonomiskt mer förmånliga villkor.

De samordnade ramavtal vi upphandlar ska omfatta varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. Vi har idag ramavtal inom följande områden:

  • IT och telekom
  • Kontor och inredning
  • Resor och boende
  • Skydd och säkerhet
  • Transport och tjänstefordon
  • Övriga tjänster, såsom företagshälsovård, personaluthyrning och översättning.

Organisation

Vår avdelning består av fyra enheter och en stab:

Enheten för IT-upphandling

På enheten upphandlar vi ramavtal inom IT och telekom för statliga myndigheter och för kommuner och regioner som anslutit sig till respektive ramavtalsområde.

Enheten underlättar bland annat för offentlig sektor att minska sin inlåsning i olika IT-system. Det sker dels genom upphandling av programvaror med öppen källkod, dels genom att tillhandahålla en lista på aktuella och lämpliga öppna standarder.

Enheten för ramavtalsförvaltning

På enheten ansvarar vi för att de statliga ramavtalen förvaltas. Här får avropande myndigheter och ramavtalsleverantörer stöd och vägledning. Uppföljning av ramavtal är en viktig del i enhetens arbete.

Enheten ansvarar även för att kommunicera avdelningens verksamhet med ramavtal externt. Det sker genom seminarier och nyhetsbrev samt att enheten erbjuder ramavtalsservice.

Enheten för upphandling av varor och tjänster

På enheten upphandlar vi ramavtal inom allt från bevakningstjänster och flygresor, till kontorsmöbler och drivmedel för hela staten. Vi har en nära dialog med avropande myndigheter inför varje upphandling och genomför djupgående marknadsanalyser.

Enheten för upphandlings- och avtalsjuridik

På enheten arbetar vi med att stödja avdelningens medarbetare i upphandlingsjuridiska och avtalsrättsliga frågor. Enheten bidrar till att säkerställa god kvalitet i förstudier, upphandlingar, ramavtal och förvaltning utifrån juridiska och affärsmässiga aspekter.

Stabsfunktion

På stabsfunktionen samordnar vi avdelningens planering samt följer upp och analyserar resultat, ekonomi och internkontroll i verksamheten. Vi ansvarar också för avdelningsgemensam administration samt förvaltning och utveckling av de avdelningsspecifika systemstöden.

Statliga ramavtal för varor och tjänster

Statens inköpscentral upphandlar och förvaltar ramavtal som är avsedda för andra statliga myndigheter.

Hitta ramavtal på avropa.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Riksdagens webbplats

Som upphandlande myndighet finns det regler och principer vi måste följa. Det huvudsakliga regelverket är nedan lag.

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-02-17