Innovationer i IT-upphandlingar

Regeringen har som mål att Sveriges innovationsförmåga och innovationsklimat ska stärkas. Ökad internationell konkurrenskraft, nya jobb och förnyelse av näringslivet är generella samhällseffekter som man önskar uppnå.

Regeringen anser vidare att det är viktigt att stimulera såväl utbud av som efterfrågan på nya innovativa lösningar. Ökade inköp av innovativa produkter och tjänster inom IT till offentlig sektor är en viktig möjlighet som kan stimulera utvecklingen. En annan viktig aspekt är att innovativa lösningar även kan stimulera till förnyelsearbete inom offentlig förvaltning.

Vi verkar för att utveckla hanteringen av innovationer inom IT-upphandlingar.

Statliga ramavtal för varor och tjänster

Statens inköpscentral upphandlar och förvaltar ramavtal som är avsedda för andra statliga myndigheter och även för kommuner och landsting när det gäller IT och telekom.

Mer information på avropa.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-23