IT- och informationssäkerhet

Riksrevisionen har återkommande konstaterat att arbetet med informationssäkerhet inte är ändamålsenligt sett till de hot som finns. De konstaterar att ett av flera riskområden handlar om upphandlingar.

Läs granskningsrapporten Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen på Riksrevisionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I utredningen Informations- och cybersäkerhet i Sverige föreslår regeringen både strategier och åtgärder; staten ska bli en tydlig kravställare genom att arbeta mer systematiskt med att ställa säkerhetsmässiga krav i upphandlingar på IT-området. Därmed kan en generell nivå sättas på produkter, tjänster och persontjänster som används av offentlig sektor.

Ny nationell informations- och cybersäkerhet i Sverige på regeringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inom ramen för IT- och informationssäkerhet har vi samarbeten med:

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • Post- och telestyrelsen

Statliga ramavtal för varor och tjänster

Statens inköpscentral upphandlar och förvaltar ramavtal som är avsedda för andra statliga myndigheter och även för kommuner och landsting när det gäller IT och telekom.

Mer information på avropa.selänk till annan webbplats

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-23