Stöd till andra myndigheter

Vi utför administrativa och handläggande uppgifter åt andra myndigheter. Vi utför även sådana uppgifter åt Stiftelsen Kungafonden med folket för fosterlandet.

Det här gör Kammarkollegiet

Vi handlägger ärenden åt myndigheterna, sätter upp förslag till beslut, föredrar ärenden och sköter administrativa sysslor, exempelvis betalar vi ut arvoden och kallar till sammanträden.

Vi träffar även överenskommelse med respektive myndighet om fördelning av uppgifterna.

De här myndigheterna utför vi uppgifter åt

På riksdagens webbplats

Vi har mer än 35 uppgifter från regeringen

Vill du veta mer om dem? Vi har listat dem på en och samma sida.

Alla våra uppgifter

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-03-19