Alkoholsortimentsnämnden

Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt Alkoholsortimentsnämnden. Alkoholsortimentsnämnden är en statlig myndighet som prövar överklagade beslut om Systembolagets sortiment.

Om Systembolaget väljer att avföra eller avvisa en produkt i sitt sortiment kan leverantören överklaga beslutet till nämnden.

Överklaga Systembolagets beslut

Nämndens sammansättning

Alkoholsortimentsnämnden består av en ordförande och fem ledamöter som utses av regeringen.

Ordföranden och hans eller hennes ersättare ska vara eller ha varit ordinarie domare. Av de övriga ledamöterna bör minst en vara väl förtrogen med konkurrensrättsliga frågor och minst en vara väl förtrogen med livsmedelsfrågor.

Årsredogörelser

Vill du överklaga Systembolagets beslut?

Skicka överklagandet till oss inom tre veckor från den dag du fick del av Systembolagets beslut.

Överklaga Systembolagets beslut

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-03-26