Arvsfondsdelegationen

Vi sköter handläggning av ärenden och administration åt myndigheten Arvsfondsdelegationen. Delegationen har i uppdrag av regeringen att fördela medel ur Allmänna arvsfonden till nyskapande ideella projekt som riktar sig till barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning.

Arvsfondsdelegationen har även i uppdrag att ha en samlad strategi för utvärdering och uppföljning av verksamheten och att informera allmänheten om Allmänna arvsfondens ändamål och hur fondmedlen används.

Delegationen har nio ledamöter som utses av regeringen.

Arvsfondsdelegationens ledamöterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handläggning och administration

Projektenheten och Stöd- och uppföljningsenheten vid Kammarkollegiet arbetar på uppdrag av myndigheten Arvsfondsdelegationen. Det innebär att enheterna förbereder och tar fram beslutsunderlag för projektansökningar som Arvsfondsdelegationen sedan beslutar om. Enheterna bedriver ett kontinuerligt uppföljnings- och utvärderingsarbete samt har en kommunikationsverksamhet.

Vill du söka medel ur Allmänna arvsfonden?

Arvsfonden fördelar medel till ideella projekt som riktar sig till barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Testa om din projektidé faller inom ramen för vad Arvsfonden kan ge pengar till.

Arvsfondens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-10-26