Statens överklagandenämnd

Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt Statens överklagandenämnd. Nämnden består av minst sju ledamöter som regeringen tillsätter på tre år.

Ordföranden och ordförandens ersättare ska vara eller ha varit ordinarie domare. Ordförandeposten är f.n. vakant. Vice ordförande är hovrättsrådet Maj Johansson och kammarrättsrådet Anders Odmark.

Överklagandenämndens verksamhetsredogörelser

Verksamhetsredogörelse 2018PDF

Verksamhetsredogörelse 2017PDF

På riksdagens webbplats

Förordning (2007:835) med instruktion för Statens överklagandenämndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förvaltningslag (2017:900)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lag (1994:260) om offentlig anställninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anställningsförordning (1994:373)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du överklaga beslut om anställning eller totalförsvarsplikt?

Du kan överklaga ett beslut som angår dig och om det har gått dig emot. Ditt överklagande måste vara skriftligt.


Överklaga beslut om anställning eller 
totalförsvarsplikt

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-03-19