Statens överklagandenämnd

Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt Statens överklagandenämnd. Nämnden består av minst sju ledamöter som regeringen tillsätter på tre år.

Ordföranden och ordförandens ersättare ska vara eller ha varit ordinarie domare. Ordförande är före detta justitierådet Eskil Nord. Vice ordförande är kammarrättsrådet Anders Odmark och före detta lagmannen Robert Schött.

Vill du överklaga beslut om anställning eller totalförsvarsplikt?

Du kan överklaga ett beslut som angår dig och om det har gått dig emot. Ditt överklagande måste vara skriftligt.

Överklaga beslut om anställning eller totalförsvarsplikt

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-10-26