Statens skaderegleringsnämnd

Statens skaderegleringsnämnd är en egen myndighet och prövar skaderegleringsfrågor som rör ersättning för personskada (vid skadestånd) inom trafikförsäkringen och annan försäkring.

Prövning i Statens skadeståndsnämnd är bland annat obligatorisk vid medicinsk invaliditet på tio procent eller mer.

Nämnden prövar även Kammarkollegiets beslut om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering.

Statens skaderegleringsnämnd är en egen myndighet med syftet att verka för en rättvis och enhetlig skadereglering.

Skaderegleringsnämndens sammansättning

Nämnden består av fem ledamöter som alla är jurister med domarerfarenhet. Hos nämnden finns även sakkunniga med erfarenhet av skaderegleringsarbete inom försäkringsbolag. Samtliga utses av regeringen.

Vårt uppdrag

Vi sköter de administrativa uppgifterna åt nämnden.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-03-24