Utvecklings- och digitaliseringsavdelningen

Avdelningen ansvarar för Kammarkollegiets utvecklingsprocess och kommunikation och leder myndighetens digitalisering av tjänster till allmänheten, företag och offentlig sektor.

Här finns myndighetens Utvecklingskontor samt Kommunikations- och IT-enhet.

 Utvecklingskontor

Utvecklingskontoret utvecklar och förvaltar metoder för utvecklingsarbete, står för uppföljning och rapportering av hur utvecklingsarbetet fortlöper, bjuder in till samverkan och kunskapsutbyte mellan projektledare, omvärldsbevakar och tar fram strategier och beslutsunderlag för prioritering av utvecklingsaktiviteter.

Kommunikationsenhet

Kommunikationsenheten ansvarar för:

  • den myndighetsövergripande interna och externa kommunikationen
  • press- och mediehantering
  • våra digitala kanaler och sociala medier
  • att upprätta förslag till policyer, interna regler och planer inom kommunikationsområdet samt följa upp och tillämpa styrdokumenten

IT-enhet

IT-enheten ansvarar för:

  • utvecklings- och förvaltningsorganisation
  • utveckling av IT-plattform
  • medarbetarnas IT-stöd
  • service och support
Sidan senast uppdaterad: 2019-01-31