Utvecklings- och digitaliseringsavdelningen

Avdelningen ansvarar för Kammarkollegiets utvecklingsprocess och leder myndighetens digitalisering av tjänster till allmänheten, företag och offentlig sektor.

Här finns myndighetens Utvecklingskontor samt IT-enhet.

Utvecklingskontor

Utvecklingskontoret utvecklar och förvaltar metoder för utvecklingsarbete, står för uppföljning och rapportering av hur utvecklingsarbetet fortlöper, bjuder in till samverkan och kunskapsutbyte mellan projektledare, omvärldsbevakar och tar fram strategier och beslutsunderlag för prioritering av utvecklingsaktiviteter.

IT-enhet

IT-enheten ansvarar för:

  • utvecklings- och förvaltningsorganisation
  • utveckling av IT-plattform
  • medarbetarnas IT-stöd
  • service och support
Sidan senast uppdaterad: 2020-06-09