• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Betänkande Miljötillsyn och sanktioner – en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet (SOU 2017:63)

Betänkande Miljötillsyn och sanktioner – en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet (SOU 2017:63)

Remissvar till Miljö- och energidepartementet, 2018-01-10.

Kammarkollegiet har mottagit remiss avseende betänkande Miljötillsyn och sanktioner – en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet (SOU 2017:63), M2017/01714/Me. Kollegiet är positivt till att tillsynssystemet enligt miljöbalken stärks upp och bedömer att utredningens förslag för hur det bör ske har rätt inriktning.

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Ulf Rehnberg. Advokatfiskalen Karolina Ardesjö Lundén har varit föredragande.

Kammarkollegiets Dnr 3.1-7784-17

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-19