• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Betänkandet Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer (SOU 2017:90)

Betänkandet Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer (SOU 2017:90)

Remissvar gällande betänkandet Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer (SOU 2017:90)

Utifrån Kammarkollegiets uppdrag som ställföreträdande för Allmänna arvsfonden har kollegiet inga synpunkter på det remitterade förslaget.

Remissvaret beslutades av avdelningschef Ulf Rehnberg efter föredragning av enhetschef Eva Nielsen och skickades till Justitiedepartementet den 21 februari 2018.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-10261-2017

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-10