Klassificering av gruvavfall och förslag till strategi för hantering av gruvavfall

Yttrande om Naturvårdsverkets redovisning avseende klassificering av gruvavfall och Naturvårdsverkets och SGU:s förslag till strategi för hantering av gruvavfall skickades till Miljö- och energidepartementet 10 oktober 2018.

Kammarkollegiet har inga synpunkter på innehållet i de två redovisningarna från Naturvårdsverket respektive Naturvårdsverket och SGU.

Remissvaret beslutades av avdelningschefen Ulf Rehnberg efter föredragning av enhetschefen Nicklas Hjertonssonoch skickades till Miljö- och energidepartementet den 20 augusti 2020.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1 -66 27-18

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-10