• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge

Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge

Yttrandet på Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge (M2017/02054/Nm) skickades till Miljö- och energidepartementet 8 november 2018.

Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge (M2017/02054/Nm)

Kammarkollegiet har inga synpunkter på de föreslag som lämnas i den remitterade rapporten.

Remissvaret beslutades av avdelningschefen Ulf Rehnberg efter föredragning av enhetschefen Nicklas Hjertonssonoch skickades till Miljö- och energidepartementet den 8 november 2018.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1 -7156 - 18

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-10