• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge

Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge

Yttrande till Miljö- och energidepartementet 8 november 2018.

Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge (M2017/02054/Nm)

Kammarkollegiet har inga synpunkter på de föreslag som lämnas i den remitterade rapporten.

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Ulf Rehnberg efter föredragning av enhetschefen Nicklas Hjertonsson

Kammarkollegiets Dnr 3.1 -7156 - 18

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-19